O nas

Bądź zmianą, która pragniesz ujrzeć w świecie.                                                                                            

Mahatma Gandhi

Jesteśmy grupą ludzi, którzy zdecydowali, że nie chcą siedzieć z założonymi rękami, lecz razem współpracować i działać na rzecz lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego.

Patrząc na Sądecczyznę widzimy, że jest wiele do zrobienia. Konieczne są działania mające na celu integrację społeczną, tworzenie nowych miejsc wypoczynku dla rodzin z dziećmi, wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, a także promocję regionu, rozwój turystyki i ochronę przyrody. Moglibyśmy siedzieć wygodnie w domach i narzekać na brak działań innych osób, czy też wytykać błędy popełniane przez samorządy lokalne. My jednak postanowiliśmy działać, bo to co dzieje się wokół nas, zależy tylko od nas. Przyszłość jest w naszych rękach, a jak mówił Święty Jan Paweł II „przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro.” Człowiek odpowiedzialny, to taki, który myśli o przyszłości nie jako o czymś, co wzbudza strach, jest niepewne, czy wręcz abstrakcyjne. Człowiek odpowiedzialny myśli o przyszłości, jak o zadaniu, które trzeba podjąć. Postanowiliśmy więc podjąć się tego zadania.

DPoczątkowo byliśmy grupą zaledwie kilku osób i zaczęliśmy działać pod skrzydłami różnych fundacji oraz organizacji prospołecznych. Podjęte przez nas działania i projekty, były jednak coraz bardziej ambitne. Dołączały się do nas kolejne osoby i zaczęliśmy tworzyć zespół. Połączyła nas wspólna pasja i choć jesteśmy reprezentantami różnych zawodów oraz mamy różne poglądy, to w jednej kwestii się zgadzamy – Nowy Sącz i Sądecczyzna, to nasz dom, o który musi zadbać. Zdecydowaliśmy więc działać na własną rękę i założyliśmy stowarzyszenie – Wyznaczamy Nowe Kierunki. Chcemy rozwijać podjęte przez nas projekty, podejmować nowe wyzwania, wyznaczać nowe kierunki.

Rozpoczęte przez nas inicjatywy to m.in. akcja Ocalmy Stary Cmentarz, której celem jest odnowienie XIX – wiecznych nagrobków znajdujących się na Starym Cmentarzu przy ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu, a także Urządźmy Park Nawojowski, czyli akcja mająca na celu utworzenie parku przy ulicy 29 Listopada w Nowym Sączu. Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczą także w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Już kilkanaście ich pomysłów zostało zrealizowanych m.in. zakup oczyszczaczy powietrza dla kilku sądeckich szkół, czy urządzenie Ogrodu Motyli – parku kieszonkowego na osiedlu Westerplatte w Nowym Sączu. Dzięki projektowi, jaki został złożony przez naszego wolontariusza do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, sądecki szpital otrzymał pieniądza na częściową rewitalizację parku. Organizujemy także akcję Dbam o Sądeckie, polegającej na sprzątaniu górskich szlaków i brzegów rzek na terenie Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Dzięki dotacjom z budżetu Powiatu Nowosądeckiego promujemy retencję wody oraz segregację śmieci.

Działamy dla dobra nas wszystkich.

Skip to content